De regels:

 • Geef je verwachting voor de gemiddelde temperatuur, totale hoeveelheid neerslag en het totaal aantal zonuren in De Bilt
 • Als referentiepunt wordt getoond: "KNMI, klimatologische normalen station de Bilt, 1981-2010"
 • Deelname opent 7 dagen voor de sluitings datum om 00:00:00 uur
 • Deelname sluit op de laatste dag van de voorgaande maand om 23:59:59 uur
 • Deelname kan en mag tijdens de inschrijfperiode gewijzigd worden
 • Maximaal aantal te scoren punten per maand bedraagt 315

 • Per 01-07-2017 is de regeling met betrekking tot de bezemwagen aangepast
 • Iedere reguliere deelname wordt opgeslagen in de database en na elke 3e reguliere deelname wordt een ticket voor de bezemwagen toegekend
 • Het maximaal aantal tickets dat een deelnemer in bezit kan hebben, bedraagt 2
 • Wanneer een deelnemer aangeeft te willen deelnemen via de bezemwagen, zal gecontroleerd worden of daarvoor een ticket in bezit is en zo ja, zal het aantal tickets met één worden verminderd
 • Registratie van reguliere deelnames en het aantal in handen zijnde tickets, kent geen verloopdatum