Nieuwspagina Weerpoll
Help

Datum: Nieuwsbericht:
16-01-24 Bug verholpen in "Beheer deelnames" waarbij getracht werd een array te doorlopen, ondanks dat er geen data in staat
12-01-24 Versienummer veranderd naar 3.5.5
12-01-24 Jaaroverzicht Weerpoll 2023 toegevoegd
12-01-24 Functionaliteit "Totaalklassement Weerpoll 2007-20xx" verbeterd, filter op aantal deelnames uitgebreid van 240 of meer naar 300 of meer
12-01-24 Bug verholpen in "Totaalklassement Weerpoll 2007-20xx" waarbij één waarde in het filter ontbrak, waardoor filtering op aantal deelnames mis ging vanaf 156
12-01-24 Module "Jaar kopieën" (beheer functie) toegevoegd
10-10-23 Versienummer veranderd naar 3.5.4
10-10-23 Functionaliteit "Home - Cijfers - Ranglijst jaarscores" verbeterd, weergave aangepast conform de rest van de site
10-10-23 Functionaliteit "Home - Cijfers - Ranglijst maandscores" verbeterd, weergave aangepast conform de rest van de site
10-10-23 Functionaliteit "Home - Cijfers - Ranglijst maandscores" verbeterd, filters voor jaartal en maand toegevoegd
01-02-23 Bug verholpen in "Invoer bezemwagen" naam (woonplaats) werd niet bijgewerkt in de bezemwagen-tabel van de database als er een quote in de naam (woonplaats) zit
14-01-23 Versienummer veranderd naar 3.5.3
14-01-23 Jaaroverzicht Weerpoll 2022 toegevoegd
14-01-23 Functionaliteit "Home - Cijfers - Deelnemersaantallen" verbeterd, grafiek minder hoog gemaakt (limiet van 400 naar 300) en categorie toegevoegd aan rechterkant van de grafiek
14-01-23 Bug verholpen in "Home - Cijfers - Jaarcijfers 2022" welke niet getoond werden door een missende include
01-01-23 Functionaliteit "Invoer bezemwagen" verbeterd, naam (woonplaats) wordt nu indien nodig bijgewerkt in de bezemwagen-tabel van de database
01-01-23 Functionaliteit "Controle deelnames" aangepast, zodat er vanaf de 8e i.p.v. de 24e naar het deelnemersbestand gekeken wordt (vanwege aanpassing inschrijftermijn)
31-01-22 Versienummer veranderd naar 3.5.2
31-01-22 Waarschuwing bij invoer hoeveelheid zonuren boven 1 standaarddeviatie, gaf een tekst over hoeveelheid neerslag
22-01-22 Functionaliteit "Historie overig" verbeterd, totaalklassementen Ronsweersite zijn nu opvraagbaar
22-01-22 Functionaliteit "Historie klassementen" verbeterd, subklassementen Ronsweersite zijn nu opvraagbaar
22-01-22 Bug verholpen in "Berekenen subklassement" (beheer functie), waarbij het berekenen van de subklassementen van december van het vorige jaar niet goed ging
22-01-22 Bug verholpen in "Berekenen klassement" (beheer functie), waarbij het berekenen van het klassement van december van het vorige jaar niet goed ging
22-01-22 Bug verholpen in "Wijzigen/bijwerken" (beheer functie) waarbij het bijwerken van december van het vorige jaar niet goed ging
09-08-21 Versienummer veranderd naar 3.5.1
09-08-21 Functionaliteit "Berekenen subklassementen" (beheer functie) verbeterd, er kan nu aangevinkt worden dat de subklassementen van voorgaande maand berekend moet worden
09-08-21 Bug verholpen in "Deelnames ..." waarbij een tijdelijk bestand onterecht werd aangemaakt
09-08-21 Bug verholpen in "Berekenen klassement" waarbij een tijdelijk bestand niet kon worden aangemaakt
08-08-21 Versienummer veranderd naar 3.5.0
08-08-21 Functionaliteit "Help pagina's" verbeterd, URL naar de klimaatatlas was verouderd en verwijst nu weer naar de juiste pagina
08-08-21 Functionaliteit verschillende pagina's verbeterd, het inladen van standaardafwijkingen en variabiliteitsfactoren is nu volledig dynamisch
08-08-21 Bug verholpen in "Berekenen klassement" waarbij het berekenen van de score van deelnemer PERSISTENTIE nog steeds gebaseerd was op de normalen van 1981-2000 i.p.v. 1991-2010
07-08-21 Functionaliteit "Beheer deelnames" verbeterd, de tabel met standaardafwijkingen is nu dynamisch in plaats van statisch
07-08-21 Functionaliteit "Voorpagina - Scoreberekening" verbeterd, de tabel met variabiliteitsfactoren per grootheid per maand is nu dynamisch in plaats van statisch
07-08-21 Functionaliteit "Invoer verwachting" verbeterd, de tabel met standaardafwijkingen is nu dynamisch in plaats van statisch
07-08-21 Functionaliteit "Invoer verwachting" verbeterd, er volgt nu een waarschuwing bij invoer met een afwijking van 1 standaarddeviatie (+/-) t.o.v. de normaal (dank Peter (Borculo))
07-08-21 Functionaliteit "Berekenen klassement" (beheer functie) verbeterd, er kan nu aangevinkt worden dat het klassement van voorgaande maand berekend moet worden
07-08-21 Functionaliteit "Wijzigen/bijwerken" (beheer functie) verbeterd, via de website kunnen nu ook de gegevens van de vorige maand bewerkt worden
01-08-21 Versienummer veranderd naar 3.4.13
01-08-21 Bug verholpen in "Invoer bezemwagen" waarbij deelnemer 'NORMAAL9120' niet uit de deelnames werd gehaald als een deelname van een speler werd toegevoegd
31-07-21 Deelname van deelnemer 'NORMAAL9120' geautomatiseerd
17-07-21 Functionaliteit "Invoer verwachting" verbeterd, er volgt nu een waarschuwing bij invoer met een grote afwijking t.o.v. de normaal
17-07-21 Software aangepast om vanaf 2022 te werken met de nieuwe normalen (1991-2020) en herberekende standaard afwijkingen (dank Peter (Borculo))
31-05-20 Versienummer veranderd naar 3.4.12
31-05-20 Bug verholpen in "Historie overig" waarbij jaarbekers werden getoond op basis van deelnemersnaam i.p.v. deelnemersnummer
31-05-20 Bug verholpen in "Historie klassementen" waarbij jaarbekers werden getoond op basis van deelnemersnaam i.p.v. deelnemersnummer
31-05-20 Bug verholpen in "Virtueel totaalklassement" waarbij jaarbekers werden getoond op basis van deelnemersnaam i.p.v. deelnemersnummer
31-05-20 Bug verholpen in "Totaalklassement" waarbij jaarbekers werden getoond op basis van deelnemersnaam i.p.v. deelnemersnummer
12-04-20 Bug verholpen in "Details" waarbij er geen gegevens werden getoond wanneer jaartal 2020 was (20 werd 2x vervangen door [niks])
31-12-18 Versienummer veranderd naar 3.4.11
31-12-18 Functionaliteit "Controle deelnames" verbeterd, alleen deelnemers met een actief account worden nog geteld bij deelnemers die niet hebben deelgenomen
31-12-18 Bug verholpen in "Verzenden emails" waarbij er bij het verzenden van mail in maand 12 voor maand 1, geen nieuw jaar berekend werd
08-10-18 Bug verholpen in "Medailles totaal" waarbij jaarbekers werden getoond op basis van deelnemersnaam i.p.v. deelnemersnummer
05-07-18 Versienummer veranderd naar 3.4.10
05-07-18 Bug verholpen in "Details" waarbij er een verkeerde naam werd getoond voor statische deelnemers Gemiddeld BE en Gemiddeld NL
05-07-18 Bug verholpen in "Details" waarbij er geen naam werd getoond voor statische deelnemer Persistent
01-05-18 Functionaliteit "Historie deelnames" aangepast, zodat deze in de huidige maand pas zichtbaar worden nadat de periode van de bezemwagen is verstreken
01-03-18 Versienummer veranderd naar 3.4.9
01-03-18 Functionaliteit "Wijzig/verwijder deelnames" verbeterd, waarbij de bestanden 'backup_statische' en 'backup_statische_2' nu automatisch worden verwijderd
01-03-18 Bug verholpen in "Wijzig/verwijder deelnames" waarbij deelnemer NORMAAL niet werd uitgesloten om te worden weggeschreven in het nieuwe bestand
01-03-18 Bug verholpen in "Wijzig/verwijder deelnames" waarbij statische deelnemers onterecht werden toegevoegd
01-03-18 Bug verholpen in "Wijzig/verwijder deelnames" waarbij een deelnemersnummer alleen maar kleiner dan 998 kon zijn. Is nu aangepast naar <998 of >1002
01-03-18 Functionaliteit "Invoer bezemwagen" verbeterd, waarbij er nu gecontroleerd wordt of deelnemer al op reguliere wijze heeft deelgenomen
13-02-18 Functionaliteit "Wijzigen/bijwerken maandwaarden" verbeterd, waarbij de komma als scheidingsteken automatisch door een punt vervangen zal worden in veld temp_schatting
31-01-18 Debug code toegevoegd aan 'Invoer bezemwagen', dit om te kijken of er mogelijk deelnames verloren gaan
18-12-17 Versienummer veranderd naar 3.4.8
18-12-17 Bug verholpen in "Berekenen klassement" waarbij er in maand 12 ten onrechten meldingen verschenen dat deelnemers teveel deelnames hebben
24-10-17 Debug code toegevoegd aan 'Deelnemer nieuw' en 'Deelnemer bestaand', dit om te kijken of er mogelijk deelnames verloren gaan
23-07-17 Bug verholpen in "Logboek bezemwagen" waarbij de database niet correct werd aangesproken als optie werd gekozen in keuzelijst
24-05-17 Versienummer veranderd naar 3.4.7
24-05-17 "Logboek bezemwagen" toegevoegd als optie in de dropdown lijst van de menubalk
24-05-17 Functionaliteit "Invoer bezemwagen" verbeterd, waarbij het aantal beschikbare tickets met één wordt verlaagd na een deelname via de bezemwagen
24-05-17 Functionaliteit "Invoer bezemwagen" verbeterd, waarbij wordt gekeken of er een ticket beschikbaar is (zo ja, deelname, zo nee, geen deelname)
24-05-17 Functionaliteit "Invoer verwachting" verbeterd, na elke 3e deelname wordt er een ticket voor de bezemwagen toegekend met een maximum van 2 tickets in handen
24-05-17 Functionaliteit "Invoer verwachting" verbeterd, elke deelname wordt geregistreerd in het logboek van de bezemwagen
08-01-17 Versienummer veranderd naar 3.4.6
08-01-17 Jaaroverzicht Weerpoll 2016 toegevoegd
08-01-17 Functionaliteit "Home - Cijfers" verbeterd, statistiek-module toegevoegd met ranglijsten jaar- en maandscores
08-01-17 Bug verholpen in alle overzichten waar een zoekfunctie in zit
04-01-17 Versienummer veranderd naar 3.4.5
04-01-17 Functionaliteit "Historie overig - Medaillespiegel" verbeterd, waarbij voor de 2e en 3e plaats in een jaar nu ook een zilveren/bronzen beker getoond wordt
04-01-17 Functionaliteit "Medailles totaal" verbeterd, waarbij voor de 2e en 3e plaats in een jaar nu ook een zilveren/bronzen beker getoond wordt
04-01-17 Functionaliteit "Medailles 20xx" verbeterd, waarbij voor de 2e en 3e plaats in een jaar nu ook een zilveren/bronzen beker getoond wordt
04-01-17 Bug verholpen in "Totaalklassement 2007-20xx" waarbij geen jaartal werd getoond bij de behaalde bekers
04-01-17 Functionaliteit "Totaalklassement Weerpoll 2007-20xx" verbeterd, waarbij voor de 2e en 3e plaats in een jaar nu ook een zilveren/bronzen beker getoond wordt
04-01-17 Functionaliteit "Historie overig - Totaalklassement" verbeterd, waarbij voor de 2e en 3e plaats in een jaar nu ook een zilveren/bronzen beker getoond wordt
04-01-17 Functionaliteit "Historie klassementen - Totaalklassement" verbeterd, waarbij voor de 2e en 3e plaats in een jaar nu ook een zilveren/bronzen beker getoond wordt
04-01-17 Functionaliteit "Totaalklassement" en "Virtueel totaalklassement" verbeterd, waarbij voor de 2e en 3e plaats in een jaar nu ook een zilveren/bronzen beker getoond wordt
04-01-17 Versienummer veranderd naar 3.4.4
01-01-17 Functionaliteit "Totaalklassement Weerpoll 2007-20xx" verbeterd, waarbij 'Filter 2' is uitgebreid van 144 naar 240 deelnames
01-01-17 Functionaliteit "Bereken klassement" verbeterd, waarbij er tijdens het schrijven een controle wordt gedaan op deelnemers met 'teveel' deelnames. Zo ja, dan volgt een waarschuwing
01-01-17 Functionaliteit "Beheer deelnemers Weerpoll" verbeterd, optie toegevoegd om nieuwe accounts te kunnen aanmaken
01-01-17 Functionaliteit "Invoer bezemwagen" verbeterd, waarbij de komma als scheidingsteken automatisch door een punt vervangen zal worden
01-01-17 Functionaliteit "Email beheerder" verbeterd, waarbij het veld 'onderwerp' nu ook een verplicht veld is (dit ivm voorkomen spam-detectie)
04-12-16 Versienummer veranderd naar 3.4.3
04-12-16 Functionaliteit "Deelnames ..." aangepast, zodat deze pas zichtbaar worden nadat de periode van de bezemwagen is verstreken
04-12-16 Functionaliteit "Wijzigen/bijwerken maandwaarden" verbeterd, waarbij de komma als scheidingsteken automatisch door een punt vervangen zal worden
25-08-16 Functionaliteit "Email verwachting" verbeterd, er kan niet langer een inzending gedaan worden, zonder een naam te selecteren
24-07-16 Functionaliteit "Wijzig/verwijder deelnames" toegevoegd, Dit is een module om inzendingen te kunnen wijzigen of verwijderen (in geval van een dubbele registratie)
12-07-16 Functionaliteit "Invoer verwachting" verbeterd, meerdere beheerders kunnen nu met hun wachtwoord op het account van de deelnemer inloggen
12-07-16 Functionaliteit "Inlog beheer" verbeterd, inloggen kan nu met meerdere beheerders
04-04-16 Functionaliteit "Invoer bezemwagen" verbeterd, aantal deelnames wordt nu automatisch met één verhoogd
27-02-16 Versienummer veranderd naar 3.4.2
27-02-16 Bug verholpen in "Berekenen subklassementen" waarbij er in een schrikkeljaar niet met 29 dagen in februari werd gerekend
27-02-16 Bug verholpen in "Berekenen klassement" waarbij er in een schrikkeljaar niet met 29 dagen in februari werd gerekend
08-02-16 Versienummer veranderd naar 3.4.1
08-02-16 Functionaliteit "Klassement Temperatuur/Neerslag/Zonuren" verbeterd, waarbij nu alleen nog de nieuwe methode van berekenen gemiddelde maandtemperatuur wordt getoond
08-02-16 Bug verholpen in "Klassement Temperatuur/Neerslag/Zonuren" waarbij standaard sortering op 'afwijking' stond, in plaats van 'afwijking' + 'positie totaalklassement'
07-02-16 Bug verholpen in "Klassement Temperatuur/Neerslag/Zonuren" waarbij de positie in het totaalklassement in sommige gevallen leeg bleef
07-02-16 Functionaliteit "Wijzigen/bijwerken maandwaarden" verbeterd, waarbij er nu kan worden aangegeven dat er een nieuwe maand is gestart, zodat de vorige schatting op '-' wordt gezet
06-02-16 Versienummer veranderd naar 3.4.0
06-02-16 Mouse-over titels geactiveerd voor alle schermen, wanneer men niet heeft ingelogd
06-02-16 Functionaliteit "Historie klassementen - Totaalklassement" verbeterd, wanneer de muis op het beker icoon wordt geplaatst, ziet men het jaartal van de jaaroverwinning
06-02-16 Functionaliteit "Medailles totaal" verbeterd, waarbij er nu ook op 'Weeronline' en 'Weerwoord' kan worden gefilterd
06-02-16 Functionaliteit "Medailles totaal" verbeterd, wanneer de muis op het beker icoon wordt geplaatst, ziet men het jaartal van de jaaroverwinning
06-02-16 Bug verholpen in "Medailles 20xx" waarbij via het filter icoon geen filter kon worden geactiveerd
06-02-16 Bug verholpen in "Totaalklassement 2007-20xx" waarbij sorteren op Positie niet mogelijk was
06-02-16 Functionaliteit "Totaalklassement" en "Virtueel totaalklassement" verbeterd, wanneer de muis op het beker icoon wordt geplaatst, ziet men het jaartal van de jaaroverwinning
06-02-16 Bug verholpen in "Virtueel totaalklassement" waarbij sorteren op Positie niet mogelijk was
06-02-16 Bug verholpen in "Klassement Nederland/België Totaal" waarbij sorteren op geen enkele kolom mogelijk was
06-02-16 Bug verholpen in "Klassement Temperatuur/Neerslag/Zonuren" waarbij sorteren op Positie niet mogelijk was
01-02-16 Functionaliteit "Invoer bezemwagen" toegevoegd, Dit is een module om inzendingen n.a.v. de bezemwagen te kunnen verwerken
01-02-16 Mouse-over titels geactiveerd voor menu-opties en bijbehorende schermen, wanneer een beheerder heeft ingelogd
30-01-16 Functionaliteit "Verzenden emails" verbeterd, er wordt nu een check gedaan of iemand al heeft deelgenomen en de tekst wordt daarop aangepast
14-01-16 Mouse-over titels geactiveerd voor menu-opties en bijbehorende schermen, wanneer een deelnemer heeft ingelogd
14-01-16 Mouse-over titels geactiveerd voor bovenste menubalk, alsmede de tabbladen en links op de voorpagina
14-01-16 Functionaliteit "Klassement ..." verbeterd, waarbij de temperatuur delta (is verwachting dichterbij, verder weg of even ver) nu wordt gewogen tegen de nieuwe schatting van de gemiddelde maandtemperatuur
14-01-16 Functionaliteit "Klassement ..." verbeterd, waarbij nu alleen nog de nieuwe methode van berekenen gemiddelde maandtemperatuur wordt getoond
14-01-16 Functionaliteit "Bereken klassement" verbeterd, waarbij nu de vorige schatting van de gemiddelde maandtemperatuur wordt opgeslagen
12-12-15 Functionaliteit "Klassement ..." verbeterd, waarbij nu zowel de oude als nieuwe methode van berekenen gemiddelde maandtemperatuur wordt getoond
12-12-15 Functionaliteit "Bereken klassement" verbeterd, waarbij nu gerekend wordt met de nieuwe schatting van de gemiddelde maandtemperatuur
12-12-15 Functionaliteit "Wijzigen/bijwerken maandwaarden" verbeterd, waarbij de schatting van de gemiddelde maandtemperatuur nu kan worden ingevoerd
03-02-15 Bug verholpen in "Berekenen totaalklassement België" waarbij het jaartal niet gevuld werd
03-02-15 Bug verholpen in "Berekenen totaalklassement Nederland" waarbij het jaartal niet gevuld werd
08-01-15 Versienummer veranderd naar 3.3.0
07-01-15 Bug verholpen in "Historie klassementen" - "Totaalklassement [maand][jaar]" waarbij de deelnemers Gemiddeld NL/BE niet rood werden gekleurd
07-01-15 Missend jaarklassement Nederland en België over 2013 aangemaakt
07-01-15 Bug verholpen in "Historie overig" - "Totaalklassement [jaar]" waarbij de beker(s) voor de jaartitel altijd voor alle jaren getoond werd
07-01-15 Bug verholpen in "Historie overig" - "Medaillespiegel [jaar]" waarbij de beker(s) voor de jaartitel altijd voor alle jaren getoond werd
07-01-15 Bug verholpen in "Historie klassementen" - "Totaalklassement [maand] 2006", waarbij na klikken van het detail icoon, de stats van 2005 werden getoond
07-01-15 Bug verholpen in "Historie klassementen" - "Algemeen [maand] 2006", waarbij na klikken van het detail icoon, de stats van 2005 werden getoond
07-01-15 Bug verholpen in "Historie klassementen" - "Subklassement XX/YY [maand][jaar]" waarbij onterecht de kleuren van de medailles werden getoond bij top 3
07-01-15 Bug verholpen in "Historie klassementen" - "Algemeen [maand][jaar]" waarbij de behaalde medailles tot dan toe niet werden getoond
07-01-15 Functionaliteit "Email verwachting" verbeterd, inactieve accounts worden niet langer getoond
07-01-15 Functionaliteit "Email verwachting" verbeterd, naam (woonplaats) kan nu uit selectielijst worden gekozen
07-01-15 Lopende jaarbestanden medailles 2005 t/m 2014 gemaakt
07-01-15 Maandbestanden medailles 2006 gecorrigeerd
07-01-15 Maandbestanden medailles 2005 gemaakt
06-01-15 Bug verholpen in "Historie klassementen" - "Totaalklassement [maand][jaar]" waarbij de beker voor de jaartitel al voor de laatste maand getoond werd
06-01-15 Bug verholpen in "Historie klassementen" - "Totaalklassement [maand][jaar]" waarbij de behaalde medailles tot dan toe niet werden getoond
06-01-15 Functionaliteit "Beheer deelnemers Weerpoll" verbeterd, mailadres kan worden toegevoegd/gewijzigd/verwijderd
06-01-15 Functionaliteit "Verzenden emails" verbeterd, dit gebeurd nu op basis van de vernieuwde verzendlijst
06-01-15 Functionaliteit "Inlog deelnemer" - "Wijzigen gegevens" verbeterd, wijzigen mailadres voor verzendlijst toegevoegd
06-01-15 Functionaliteit "Inlog deelnemer" - "Wijzigen gegevens" verbeterd, afmelden verzendlijst toegevoegd
06-01-15 Functionaliteit "Email lijst" verbeterd, inactieve accounts worden niet langer getoond
06-01-15 Functionaliteit "Email lijst" verbeterd, naam (woonplaats) kan nu uit selectielijst worden gekozen
05-01-15 Jaaroverzicht Weerpoll 2014 toegevoegd
31-12-14 Functionaliteit "Berek.tot.medaillespiegel" verbeterd, bij een wijziging in naam en/of woonplaats, wordt nu de meest recente naam (woonplaats) getoond
31-12-14 Functionaliteit "Berek. medaillespiegel" verbeterd, bij een wijziging in naam en/of woonplaats, wordt nu de meest recente naam (woonplaats) getoond
16-11-13 Code aangepast zodat een nieuw deelnemersnummer geen nummer van een statische deelnemer kan krijgen
01-11-13 Versienummer veranderd naar 3.2.22
01-11-13 Bug verholpen in "Medailles totaal" waarbij statistische deelnemers niet in dikke rode letters werden getoond
01-11-13 Bug verholpen in "Medailles ..." waarbij statistische deelnemers niet in dikke rode letters werden getoond
28-10-13 Bug verholpen in "Top 10" overzichten, waarbij statistische deelnemers niet in dikke rode letters werden getoond
13-10-13 Bug verholpen in "Totaalklassement" en "Virtueel totaalklassement" waarbij de behaalde medailles van statistische deelnemers niet werden getoond
13-10-13 Bug verholpen in "Historie deelnames" waarbij de statische deelnemers Gemiddeld NL en BE niet in rood werden getoond
07-06-13 Bug verholpen in "Berekenen klassement" waarbij het land niet werd opgeslagen indien meerdere mensen dezelfde medaille behaalden
01-03-13 Functionaliteit "Email beheerder" verbeterd, lengte van het in te voeren emailadres vergroot van 32 naar 40 tekens
20-02-13 Versienummer veranderd naar 3.2.21
20-02-13 Alle onbeveiligde accounts zijn voorzien van een willekeurig wachtwoord
20-02-13 Code aangepast zodat nieuwe accounts altijd een wachtwoord moeten instellen
25-12-12 Bug verholpen in "Berekenen klassement" waarbij de verkeerde factoren werden gebruikt, indien een oud maandklassement berekend werd
06-08-12 Bug verholpen in "Historie klassementen" waarbij de statische deelnemers Gemiddeld NL en BE niet in rood werden getoond
24-03-12 Bug verholpen in "Berekenen klassement" waarbij in het virtueel totaalklassement onder bepaalde omstandigheden, plek 1 niet werd aangemaakt
06-01-12 Versienummer veranderd naar 3.2.20
06-01-12 Functionaliteit "Tot.klass. 2007-20xx" toegevoegd, dit is een totaalklassement vanaf 2007 tot en met het afgelopen jaar
06-01-12 Bug verholpen in "Medailles totaal" waarbij niet gefilterd kon worden op land en de sortering na het filteren niet klopte
06-01-12 Bug verholpen in "Medailles ..." waarbij niet gefilterd kon worden op land en de sortering na het filteren niet klopte
31-12-11 Versienummer veranderd naar 3.2.19
31-12-11 Code "Wijzigen deelname" aangepast om vanaf 2012 te werken met de nieuwe normalen (1981-2010) en herberekende standaard afwijkingen
25-12-11 Code aangepast zodat accounts die de laatste 2 jaar niet hebben deelgenomen, niet zichtbaar zijn in lijst "Controle deelnames"
17-12-11 Code aangepast zodat accounts die de laatste 2 jaar niet hebben deelgenomen, inactief zijn gemaakt
02-11-11 Code aangepast om vanaf 2012 te werken met de nieuwe normalen (1981-2010) en herberekende standaard afwijkingen
02-06-11 Versienummer veranderd naar 3.2.18
02-06-11 Functionaliteit "Email lijst" toegevoegd, men kan zich nu aanmelden voor een email ter herinnering van het bijna sluiten van de inschrijfperiode
06-02-11 Versienummer veranderd naar 3.2.17
06-02-11 Jaaroverzicht Weerpoll 2010 toegevoegd
06-02-11 Bug verholpen in "Totaalklassement" waarbij deelnemer PERSISTENTIE geen landcode kreeg toegewezen maar automatisch de laatst gebruikte kreeg
06-02-11 Bug verholpen in "Historie klassementen" waarbij het opvragen van een totaalklassement het aantal deelnemers per land niet werd berekend
03-01-11 Versienummer veranderd naar 3.2.16
03-01-11 Bug verholpen in "Totaalklassement" waarbij het verkeerde jaar werd benaderd wanneer men de details van een speler wilde bekijken via het I icoontje
02-01-11 Functionaliteit "Historie klassementen" verbeterd, totaalklassement aan het eind van gevraagde maand is beschikbaar
02-01-11 Bug verholpen in "Historie overig" waarbij vanaf 2010 klassementen per land getoond moeten worden in plaats van per forum
02-01-11 Bug verholpen in "Historie klassementen" waarbij vanaf 2010 deelnemers per land geteld moeten worden in plaats van per forum
02-01-11 Bug verholpen in "Historie deelnames" waarbij vanaf 2010 deelnemers per land geteld moeten worden in plaats van per forum
05-01-10 Jaaroverzicht Weerpoll 2009 toegevoegd
05-01-10 Bug verholpen in "Medailles totaal" waarbij in januari reeds het nieuwe jaartal werd getoond
05-01-10 Bug verholpen in "Klassement ..." waarbij in januari niet de behaalde medailles werden getoond
05-01-10 Bug verholpen in "Medailles ..." waarbij in januari reeds het nieuwe jaartal werd getoond in zowel het klassement als in het submenu
31-12-09 Bug verholpen in "Inlog deelnemer" waarbij inloggen met een woonplaats die een ' bevat niet mogelijk was
31-12-09 Bug verholpen in "Inlog deelnemer" waarbij altijd de inloggegevens werden gecontroleerd in de lijst met deelnemers van het huidig jaar, ipv het nieuwe
17-12-09 Bugs verholpen in "Historie deelnames" en "Historie klassementen" welke zijn opgetreden na de overgang van PHP4 naar PHP5
01-12-09 Bug verholpen in "Invoer verwachting" waarbij het verkeerde jaartal werd gegenereerd indien jaartal groter dan of gelijk aan 10
17-10-09 Versienummer veranderd naar 3.2.15
17-10-09 Bugs verholpen in verschillende modules welke zijn opgetreden na de overgang van PHP4 naar PHP5
11-09-09 Functionaliteit "Email verwachting" verbeterd, eenheden worden weergegeven in het mailbericht
22-07-09 Versienummer veranderd naar 3.2.14
22-07-09 Bug verholpen in "Berekenen klassement" waarbij de top10 bestanden van de vorige dag niet werden verwijderd
22-07-09 Functionaliteit "Totaalklassement" verbeterd met het kunnen opvragen van een lijst met grootste stijgers en dalers door op Top10 te klikken
22-07-09 Bug verholpen in "Medailles totaal" waarbij '2007-huidig jaar' vermeld werd in plaats van '2005-huidig jaar'
21-07-09 Functionaliteit "Deelnemersstatistieken" verbeterd, grafiek laat nu 2007 t/m 2009 zien indien dit opgevraagd wordt
20-07-09 Functionaliteit "Totaalklassement"-"Virt. totaalklassement"-Medailles ..."-"Medailles totaal"-"Historie overig" verbeterd
02-01-09 Bug verholpen in "Controle deelnames" waarbij de sortering op kleurcode niet geheel goed verliep door een verkeerd index-veld
27-12-08 Versienummer veranderd naar 3.2.13
27-12-08 Bug verholpen in "Beheer deelnemers Weerpoll" waarbij in maand 12 wijzigingen alleen werden opgeslagen in het bestand van het nieuwe jaar i.p.v. ook in het huidige jaar
27-12-08 Bug verholpen in "Berekenen klassement" waarbij in maand 12 het aantal deelnames onterecht met 1 werd verminderd als is deelgenomen in maand 1 van volgend jaar
26-12-08 Versienummer veranderd naar 3.2.12
26-12-08 Bug verholpen in "Beheer deelnemers Weerpoll" waarbij het bestand met lopende deelnames vrijwel leeg werd opgeslagen
21-12-08 Bug verholpen in "Berekenen klassement" waarbij in maand 12 het aantal deelnames onterecht met 1 werd verminderd
15-10-08 Bug verholpen in "Berekenen klassement" waarbij de bonuspunten bij de totaalscore werden geteld voordat deze indien nodig op 0 was gesteld
02-10-08 Versienummer veranderd naar 3.2.11
02-10-08 Bug verholpen in "Medailles totaal" waarbij de opties filter en zoek hun waarden naar een verkeerd formulier stuurden
02-10-08 Bug verholpen in "Medailles ..." waarbij de opties filter en zoek hun waarden naar een verkeerd formulier stuurden
02-10-08 Bug verholpen in "Medailles totaal" waarbij de standaard sortering op een verkeerde waarde stond
02-10-08 Bug verholpen in "Medailles ..." waarbij de standaard sortering op een verkeerde waarde stond
15-09-08 Versienummer veranderd naar 3.2.10
15-09-08 Functionaliteit "Deelnemersstatistieken" verbeterd, totaaloverzicht '05-'06 en '07-heden zijn nu opvraagbaar
15-09-08 Bug verholpen in "Deelnemersstatistieken" waarbij jaartallen niet afzonderlijk opvraagbaar waren
11-09-08 Versienummer veranderd naar 3.2.9
11-09-08 Overzichten medailles onder gebracht in menu met subklassementen
11-09-08 Functionaliteit "Medailles" verbeterd met het kunnen opvragen van een totaallijst met medaillewinnaars vanaf 2007
10-09-08 Versienummer veranderd naar 3.2.8
10-09-08 Bug verholpen "Totaalklassement WW / WO" waarbij wijzigingen in het forum voor problemen zorgden
09-09-08 Bug verholpen in "Virtueel totaalklassement" waarbij de sorteringen verwezen naar het totaalklassement ipv naar het virtueel totaalklassement
09-09-08 Help-functie aangevuld met omschrijving Top10 bij "Virtueel totaalklassement"
09-09-08 Functionaliteit "Virtueel totaalklassement ..." verbeterd met het kunnen opvragen van een lijst met grootste stijgers en dalers door op Top10 te klikken
10-05-08 Help-functie aangevuld met omschrijving Top10 bij "Klassement ..."
10-05-08 Functionaliteit "Klassement ..." verbeterd met het kunnen opvragen van een lijst met grootste stijgers en dalers door op Top10 te klikken
09-05-08 Versienummer veranderd naar 3.2.7
09-05-08 Bug verholpen in "Subklassement ..." waarbij bij een aflopende sortering op 'positie totaalklassement' de nummer 1 onderaan stond i.p.v. de nummer laatst
09-05-08 Bug verholpen in "Deelnames ..." waarbij bij een aflopende sortering op 'positie totaalklassement' de nummer 1 onderaan stond i.p.v. de nummer laatst
09-05-08 Bug verholpen in "Klassement ..." waarbij bij een aflopende sortering op 'positie totaalklassement' de nummer 1 onderaan stond i.p.v. de nummer laatst
25-04-08 Bug verholpen in "Virtueel totaalklassement" waarbij er in de verkeerde maand werd gekeken of er al was deelgenomen
01-02-08 Bug verholpen in "Deelnames ..." waarbij de plaats van de deelnemer in het totaalklassement niet getoond werd
01-02-08 Bug verholpen in "Inlog deelnemer" - "Wijzigen gegevens" waarbij gewijzigde gegevens niet konden worden opgeslagen door een loop in de opslagroutine
01-02-08 Bug verholpen in "Inlog deelnemer" waarbij altijd de inloggegevens van 2007 werden ingelezen in plaats van het huidige jaar
08-01-08 Functionaliteit "Inlog beheer" - "Beheer deelnemers Weerpoll" verbeterd met het kunnen wijzigen van naam en/of woonplaats in deelnemerslijst en deelname huidige maand + lopende inschrijving indien van toepassing
07-01-08 Versienummer veranderd naar 3.2.6
07-01-08 Bug verholpen in "Subklassement Temperatuur / Neerslag / Zonuren van januari" waarbij de telling van de positie niet goed verliep door allemaal gelijke posities in het totaalklassement
07-01-08 Bug verholpen in "Berekenen klassement" waarbij de deelname van deelnemer PERSISTENTIE niet goed werd berekend in de maand januari
06-01-08 Bug verholpen in "Subklassement Temperatuur / Neerslag / Zonuren van januari" waarbij nieuwe deelnemers niet apart werden vermeld en van de overige deelnemers de positie in het totaalklassement van vorig jaar getoond werd
06-01-08 Extra veiligheidscontrole ingebouwd bij "Berekenen klassement - definitief" en bij "Deelnames ... - toevoegen statische deelnemers"
06-01-08 Bug verholpen in "Klassement januari" - "Subklassement WO / WW januari" waarbij nieuwe deelnemers niet apart werden vermeld
06-01-08 Bug verholpen in "Virtueel totaalklassement" waarbij in januari foutmeldingen over de sortering kwamen als gevolg van een leeg bestand
06-01-08 Bug verholpen in "Klassement januari" waarbij de behaalde medailles uit het vorig jaar werden getoond
06-01-08 Bug verholpen in "Berekenen klassement" waarbij het virtueel totaalklassement verkeerd berekend werd voor de maand januari (blijft nu leeg)
02-01-08 Bug verholpen in "Deelnames januari" waarbij de positie in het totaalklassement van voorgaand jaar getoond werd
02-01-08 Bug verholpen in "Berekenen totaalklassement WW / WO" waarbij de verkeerde deelnemerslijst gebruikt werd (probleem jaarovergang)
02-01-08 Bug verholpen in "Berekenen totaalklassement" waarbij de verkeerde deelnemerslijst gebruikt werd (probleem jaarovergang)
02-01-08 Bug verholpen in "Berekenen klassement" waarbij de verkeerde deelnemerslijst gebruikt werd (probleem jaarovergang)
25-12-07 Versienummer veranderd naar 3.2.5
25-12-07 Jaaroverzicht Weerpoll 2007 toegevoegd
25-12-07 Bug verholpen in "Invoer verwachting" waarbij de verkeerde deelnemerslijst werd ingelezen bij een nieuw jaar
25-12-07 Bug verholpen in "Inlog deelnemer" - "Wijzigen gegevens" waarbij wijzigingen niet werden doorgevoerd in de subtotaalklassementen
25-12-07 Bug verholpen in "Inlog deelnemer" - "Wijzigen gegevens" waarbij wijzigingen niet werden doorgevoerd in de deelname van de lopende inschrijving van een nieuw jaar
24-12-07 Bug verholpen in "Controle deelnames" waarbij de deelnemerslijst van het nieuwe jaar te vroeg getoond werd
03-12-07 Bug verholpen in "Deelnemersstatistieken" waarbij de naam van statische deelnemers niet werd getoond
03-12-07 Bug verholpen in "Totaalklassement" - "Virtueel totaalklassement" - "Totaalklassement WW / WO" waarbij het aantal deelnames van de statische deelnemers verkeerd werd berekend als de huidige maand gelijk is aan 12
02-12-07 Functionaliteit "Home" verbeterd, tabblad Cijfers toegevoegd met daarop deelnemersaantallen en jaarcijfers
30-11-07 Functionaliteit "Home" verbeterd, lijst van jaarwinnaars wordt nu automatisch samengesteld
30-11-07 Bug verholpen in "Inlog deelnemer" - "Wijzigen gegevens" waarbij wijzigingen niet werden doorgevoerd in de deelname van de lopende inschrijving
28-10-07 Versienummer veranderd naar 3.2.4
28-10-07 Functionaliteit "Virtueel totaalklassement" verbeterd, deelnames huidige maand worden meegeteld, deelnames komende maand worden uitgesloten
28-10-07 In module "Beheer" de submodule "Overall" verwijderd en een tikfout gecorrigeerd
01-08-07 Versienummer veranderd naar 3.2.3
01-08-07 Bug verholpen in "Klassement ..." - "Totaalklassement" - "Subklassement ..." - "Virtueel totaalklassement" - "Totaalklassement WW / WO" waarbij het aantal plaatsen gestegen/gedaald verkeerd werd getoond in de resultaten van een zoekopdracht
01-08-07 Bug verholpen in "Berekenen totaalklassement WO / WW" waarbij wijzigingen in naam en/of woonplaats niet werden gedetecteerd
01-08-07 Nogmaals bug verholpen in "Deelnames ..." waarbij de sortering op Positie totaalklassement niet werd onthouden in het selectieveld
21-07-07 Bug verholpen in "Subklassementen temperatuur/neerslag/zonuren", waarbij de afwijking van de statische deelnemers verkeerd werd getoond
12-06-07 Versienummer veranderd naar 3.2.2
12-06-07 Functionaliteit "Invoer verwachting" verbeterd, wachtwoord beheerder forceerd wachtwoord deelnemer bij invoeren verwachting
12-06-07 Bug verholpen in "Email verwachting" waarbij het invoerveld voor naam en emailadres te kort was
12-06-07 Bug verholpen in "Klassement ..." waarbij de plaatjes van de medailles niet werden getoond
02-06-07 Bug verholpen in "Subklassementen temperatuur/neerslag/zonuren", waarbij na een zoekopdracht geen deelnemersstatistieken werden getoond als deze werd
02-06-07 Bug verholpen in "Subklassement ..." waarbij na een zoekopdracht geen deelnemersstatistieken werden getoond als deze werd aangeklikt
02-06-07 Bug verholpen in "Deelnames ..." waarbij de sortering op Positie totaalklassement niet werd onthouden in het selectieveld
23-05-07 Functionaliteit "Klassement ..." verbeterd, grafische weergave behaalde medailles toegevoegd
23-05-07 Bug verholpen in berekenen "Subklassementen temperatuur/neerslag/zonuren", waarbij geen bevestiging werd getoond
01-05-07 Bug verholpen in "Berekenen klassement" waarbij deelnemer PERSISTENTIE negatieve waarde kon hebben voor neerslag en zonuren
01-05-07 Bug verholpen in "Berekenen klassement" waarbij na het toevoegen van deelnemer PERSISTENTIE het lock-bestand niet werd verwijderd
01-05-07 Bug verholpen in "Subklassementen temperatuur/neerslag/zonuren", waarbij na het begin van een nieuwe maand de verkeerde cijfers werden opgehaald
23-04-07 Bug verholpen in "Subklassement ..." waarbij de gekozen layout niet werd doorgevoerd
23-04-07 Help-functie toegevoegd bij "Subklassementen temperatuur/neerslag/zonuren"
23-04-07 Bug verholpen in "Subklassementen temperatuur/neerslag/zonuren", waarbij sorteren via de kolom-titels niet mogelijk was
23-04-07 Functionaliteit "Subklassementen temperatuur/neerslag/zonuren" verbeterd, filter optie toegevoegd
23-04-07 Functionaliteit "Subklassementen" verbeterd, subklassementen afwijking temperatuur/neerslag/zonuren toegevoegd
12-04-07 Bug verholpen in "Sub totaalklassement ..." waarbij geen gebruik kon worden gemaakt van sortering,filter en zoekopdracht
12-04-07 Bug verholpen in "Virtueel totaalklassement" waarbij geen gebruik kon worden gemaakt van sortering,filter en zoekopdracht
12-04-07 Bug verholpen in "Subklassement ..." waarbij geen gebruik kon worden gemaakt van sortering,filter en zoekopdracht
09-04-07 Bug verholpen in "Berekenen klassement" waarbij februari altijd als 28 dagen werd gerekend, i.pv. 29 dagen bij een schrikkeljaar (opgelost t/m 2032)
09-04-07 Bug verholpen in "Deelnemersstatistieken" waarbij de naam (woonplaats) in de deelnemerskaart niet werd getoond als 2005 werd geselecteerd
07-04-07 Functionaliteit "Subklassementen" aangepast en samengevoegd
07-04-07 Functionaliteit "Aanpassen layout" verplaats naar "Inlog deelnemer"
06-04-07 Bug verholpen in weergave "Subklassement ..." waarbij er geen gebruik werd gemaakt van een unieke sleutel
06-04-07 Bug verholpen in weergave "Klassement ..." waarbij er geen gebruik werd gemaakt van een unieke sleutel
06-04-07 Functionaliteit "Totaalklassement" verbeterd, bij een wijziging in naam en/of woonplaats, wordt nu de meest recente naam (woonplaats) getoond
06-04-07 Functionaliteit "Virtueel" verbeterd, bij een wijziging in naam en/of woonplaats, wordt nu de meest recente naam (woonplaats) getoond
06-04-07 Bug verholpen in weergave "Virtueel" waarbij er geen gebruik werd gemaakt van een unieke sleutel
06-04-07 Bug verholpen in weergave "Totaalklassement" waarbij er geen gebruik werd gemaakt van een unieke sleutel
03-04-07 Help-functie "Deelnames ..." bijgewerkt
02-04-07 Functionaliteit "Deelnames ...." verbeterd, Postitie totaalklassement toegevoegd in weergave en als sorteeroptie
02-04-07 Functionaliteit "Deelnemersstatistieken" verbeterd, afwijking van nul wordt in groen weergegeven
02-04-07 Nogmaals bug verholpen in "Berekenen klassement" waarbij de factoren van de verkeerde maand werden opgehaald (scheiding schatting/definitief)
02-04-07 Aanpassing in "Berekenen totaalklassement" waarbij de 'naam (woonplaats)' van het meest recente klassement gebruikt wordt voor het totaalklassement
02-04-07 Versienummer veranderd naar 3.2.1
02-04-07 Bug verholpen in "Berekenen klassement" waarbij de factoren van de verkeerde maand werden opgehaald
01-04-07 Bug verholpen in "Deelnemersstatistieken" waarbij de "Naam (Woonplaats)" werd gehaald uit het klassement i.p.v. uit de deelnemerslijst
30-03-07 Bug verholpen in "Berekenen totaalklassement" waarbij er geen gebruik werd gemaakt van een unieke sleutel
30-03-07 Bug verholpen in "Berekenen totaalklassement WW / WO" waarbij er geen gebruik werd gemaakt van een unieke sleutel
30-03-07 Bug verholpen in "Subklassement ..." waarbij de naam van het forum niet werd doorgegeven bij een selectie en/of zoekopdracht
29-03-07 Functionaliteit "Menu" - "Subklassement" verbeterd, subklassement kan gekozen worden d.m.v. keuzelijst (voorbereiding extra subklassementen)
29-03-07 Functionaliteit "Virtueel" verbeterd, lopende inschrijvingen worden niet meer meegeteld bij het aantal deelnames
28-03-07 Bug verholpen in "Berekenen klassement" waarbij er geen gebruik werd gemaakt van een unieke sleutel voor de toekenning van medailles
24-03-07 Bug verholpen in "Berekenen klassement" - "Subklassement ..." en "Virtueel" waarbij er geen gebruik werd gemaakt van een unieke sleutel
20-03-07 Bug verholpen in "Berekenen klassement" waarbij er geen gebruik werd gemaakt van een unieke sleutel
14-03-07 Versienummer veranderd naar 3.2.0
14-03-07 Functionaliteit "Inlog deelnemer" - "Wijzigen gegevens" verbeterd, wanneer het forum wordt aangepast, wordt de deelnemer uit het totaalklassement van het vorige forum verwijderd (verschijnt in het andere totaalklassement pas wanneer dit wordt opgemaakt)
14-03-07 Help-functie toegevoegd bij "Inlog deelnemer" - "Wijzigen deelname"
14-03-07 Bug verholpen in "Invoer verwachting" waarbij de opmaak van de tabel na controle invoer corrupt was
14-03-07 Functionaliteit "Inlog deelnemer" - "Wijzigen gegevens" verbeterd, gewijzigde naam (woonplaats) en/of forum wordt direct verwerkt in lopende inschrijving
11-03-07 Bij berekening definitief klassement, wordt deelnemer Persistentie automatisch toegevoegd aan de deelnames van de nieuwe maand
11-03-07 Scores jan en feb '07 van deelnemer "Persistentie" toegevoegd in het totaalklassement
10-03-07 Help-functie toegevoegd bij "Inlog deelnemer" - "Wijzigen gegevens"
10-03-07 Functionaliteit in "Inlog deelnemer" - "Wijzigen gegevens" verbeterd voor het wijzigen van naam en/of woonplaats
06-03-07 Bug verholpen in berekening "Virtueel" (dagelijks virtueel totaalklassement)
05-03-07 Nieuwe deelnemer (Persistentie) bij "Deelnemersstatistieken" toegevoegd
03-03-07 Nieuwe deelnemer (Persistentie) bij "Totaalklassement" toegevoegd
03-03-07 Nieuwe deelnemer (Persistentie) bij "Klassement ..." en "Historie klassementen" toegevoegd
03-03-07 Bug verholpen in "Deelnames ..." en "Historie deelnames" waarbij het aantal deelnemers van het WO-forum niet goed werd berekend
03-03-07 Nieuwe deelnemer (Persistentie) bij "Deelnames ..." en "Historie deelnames" toegevoegd
02-03-07 Nieuwe module "Virtueel" (dagelijks virtueel totaalklassement) toegevoegd
02-03-07 Bug verholpen in "Invoer verwachting" waarbij deelname werd gecontroleerd op deelnemersnummer+naam (woonplaats) i.p.v. deelnemersnummer
02-03-07 Bug verholpen in "Inlog deelnemer" - "Wijzigen gegevens" waarbij slashes in het naam (woonplaats) veld niet werden onderdrukt
01-03-07 Bug verholpen in berekening "Totaalklassement WW / WO" waarbij de veldnaam van de bestanden te kort was voor de invoer
28-02-07 Bug verholpen in het Help-systeem, waarbij een deel van de plaatjes niet werd getoond in Firefox
26-02-07 Nogmaals (zie 25-02) bug verholpen in "Controle deelnames"
25-02-07 Versienummer veranderd naar 3.1.10
25-02-07 Bug verholpen in "Controle deelnames" waarbij het niet mogelijk was een sorteervolgorde te kiezen, wanneer de status van de eigen naam getoond werd
25-02-07 Bug verholpen in "Berekenen klassement" waarbij de toekenning van een gedeelde 1e plaats in de subklassementen niet goed verliep
25-02-07 Bug verholpen in "Berekenen klassement" waarbij de secundaire bestanden van de subklassementen van voorgaande maand niet werden geschoond
23-02-07 Bug verholpen in "Invoer verwachting" waarbij allerlei schermen tig keren onder elkaar werden getoond
21-02-07 Versienummer veranderd naar 3.1.9
21-02-07 Bug verholpen in "Historie overige" waarbij de totaalklassementen niet werden getoond
21-02-07 Nieuwe functie toegevoegd bij "Historie overig" zodat de sub-totaalklassementen gekozen kunnen worden
21-02-07 Nieuwe functie toegevoegd bij "Historie klassementen" zodat de subklassementen gekozen kunnen worden
02-02-07 Bug verholpen in "Deelnemersstatistieken" waarbij de statistieken van voor 2007 niet goed werden opgehaald
01-02-07 Bug verholpen in "Invoer verwachting" waarbij naam/woonplaats met een ' bij een bestaande deelnemer niet correct werd doorgegeven
27-01-07 Bug verholpen in "Controle deelnames" waarbij de telling van het aantal mensen per forum niet correct verliep
10-01-07 Versienummer veranderd naar 3.1.8
10-01-07 In module "Historie klassementen" de scores volgens de huidige telling toegevoegd in de klassementen van voor 2007
09-01-07 Bug verholpen in "Deelnemersstatistieken" waarbij de positie in het totaalklassement niet werd opgehaald als een deelnemer niet meespeelde in maand 1
08-01-07 Bug verholpen in "Totaalklassement WW / WO" waarbij de sortering op het veld Deelnames verkeerd om stond
08-01-07 Bug verholpen in "Totaalklassement WW / WO" waarbij de sortering op het veld Score via de kolomkop, niet goed werkte
08-01-07 Bug verholpen in "Totaalklassement" waarbij de sortering op het veld Deelnames verkeerd om stond
08-01-07 Bug verholpen in "Totaalklassement" waarbij de sortering op het veld Score via de kolomkop, niet goed werkte
08-01-07 Bug verholpen in "Subklassement WW / WO" waarbij de berekening van het klassement in sommige gevallen niet goed verliep ($overslag werd niet gereset)
07-01-07 Versienummer veranderd naar 3.1.7
07-01-07 Filter- en sorteeroptie verwijderd bij "Totaalklassement WW / WO"
07-01-07 Filter- en sorteeroptie verwijderd bij "Subklassement WW / WO"
07-01-07 Bug verholpen in "Subklassement WW / WO" waarbij de sortering niet goed werkte
07-01-07 Nieuwe module "Totaalklassement WW / WO" toegevoegd
07-01-07 Bug verholpen in "Klassement ..." waarbij het opvragen van de deelnemersstatistieken van de statische deelnemers geen naam toonde
07-01-07 Layout grafiek verbeterd
07-01-07 Functionaliteit met betrekking tot deelnemersstatistieken vanuit "Historie overig" verbeterd
07-01-07 Functionaliteit met betrekking tot deelnemersstatistieken vanuit "Totaalklassementen" verbeterd
07-01-07 Functionaliteit met betrekking tot deelnemersstatistieken vanuit "Historie klassementen" verbeterd
07-01-07 Functionaliteit met betrekking tot deelnemersstatistieken vanuit "Klassement ..." verbeterd
07-01-07 Bug verholpen in "Historie klassementen" waarbij de layout niet werd door gegeven als men deelnemersstatistieken opvraagt
07-01-07 Help-functie bijgewerkt bij "Deelnemersstatistieken"
07-01-07 Functionaliteit "Deelnemersstatistieken" verbeterd
06-01-07 Bug verholpen in "Subklassement" waarbij de toekenning van posities en medailles verkeerd verliep
05-01-07 Versienummer veranderd naar 3.1.6
05-01-07 Help-functie toegevoegd bij "Historie overig"
05-01-07 Nieuwe module "Historie overig" toegevoegd
05-01-07 Bug verholpen in "Subklassement" waarbij de werkelijke waarden niet werden getoond
05-01-07 Functionaliteit "Deelnemersstatistieken" verbeterd
02-01-07 Deelnemersstatistieken van 2005 geconverteerd naar de nieuwe software
02-01-07 Bug verholpen in "Historie klassementen" waarbij de werkelijke waarden niet werden getoond
02-01-07 Bug verholpen in "Klassement ..." waarbij de werkelijke waarden niet werden getoond
02-01-07 Bug verholpen in "Medaillespiegel" waarbij het jaartal in de titel verkeerd stond
02-01-07 Layout "Deelnemersstatistieken" aangepast
02-01-07 Bug verholpen in "Totaalklassement" waarbij het jaartal in de titel verkeerd stond
02-01-07 Bug verholpen in "Totaalklassement" waarbij de behaalde gouden medailles niet werden getoond
01-01-07 Help-functie uitgebreid bij "Medaillespiegel"
01-01-07 Bug verholpen in "Deelnames ..." , "Klassement ..." , "Totaalklassement" , "Medaillespiegel" , waarbij de zoekfunctie niet geheel correct werkte
01-01-07 Bug verholpen in "Deelnames ..." waarbij de standaard sortering niet goed verliep
31-12-06 Versienummer veranderd naar 3.1.5
31-12-06 Nieuwe functie toegevoegd bij "Medaillespiegel" waarbij je op forum kan filteren en op naam kan zoeken
31-12-06 Nieuwe functie toegevoegd bij "Medaillespiegel" waarbij je het forum kan zien waar de deelnemer (voornamelijk) actief is
29-12-06 Versienummer veranderd naar 3.1.4
29-12-06 Bug verholpen in "Deelnemersstatistieken" waarbij geen statistieken werden getoond
29-12-06 Versienummer veranderd naar 3.1.3
29-12-06 Bug verholpen in "Invoer verwachting" waarbij de deelnemersnaam werd afgekeurd als men geen woonplaats invulde
29-12-06 Nieuwe functie toegevoegd bij "Controle deelnames" waarbij je het forum kan zien waar de deelnemer (voornamelijk) actief is
29-12-06 Nieuwe functie toegevoegd bij "Controle deelnames" waarbij je het aantal deelnemers per forum kan zien
26-12-06 Versienummer veranderd naar 3.1.2
26-12-06 Nieuwe optie "Faq" op de voorpagina toegevoegd
25-12-06 Versienummer veranderd naar 3.1.1
25-12-06 Bug verholpen in "Invoer verwachting" waarbij een deelnemersnaam meerdere keren mocht voorkomen
22-12-06 Versie 3.0 (beta) bereikt de release-status, waarmee het versienummer op 3.1 komt
22-12-06 Help-functie toegevoegd bij "Deelnemersstatistieken"
18-12-06 Jaaroverzicht Weerpoll 2006 toegevoegd
15-12-06 Nieuwe module "Subklassement" toegevoegd
07-12-06 Bug verholpen in "Totaalklassement"
07-12-06 Layout en functionaliteit "Deelnemersstatistieken" verbeterd
05-12-06 Mogelijkheid tot het kiezen van een layout toegevoegd (standaard is Weerwoord layout)
01-12-06 Bug verholpen in "Historie klassementen"
01-12-06 Bug verholpen in "Controle deelnames"
27-11-06 Help-functie toegevoegd bij "Historie klassementen"
27-11-06 Layout en functionaliteit "Historie klassementen" voltooid
27-11-06 Help-functie toegevoegd bij "Invoer verwachting"
27-11-06 Bug verholpen in "Invoer verwachting"
26-11-06 Nieuwe module "Beheer deelnemers Weerpoll" toegevoegd onder "Inlog beheer"
24-11-06 Tabblad "Historie' toegevoegd op de voorpagina en tabblad "Uitleg" hernoemd naar "Help"
24-11-06 Bug verholpen in "Wijzigen deelname"
24-11-06 Help-functie toegevoegd bij "Inlog deelnemer"
24-11-06 Invoer van "(voor) naam" bij "Invoer verwachting" gelimiteerd tot de gewenste tekens
20-11-06 Bug verholpen in de aansturing van de deelnemersstatistieken via het deelnemersstatistieken -icoon
19-11-06 Help-functie toegevoegd bij "Historie deelnames"
19-11-06 Layout en functionaliteit "Historie deelnames" voltooid
19-11-06 Layout menu-balk gewijzigd
19-11-06 Veiligheidslek gedicht in module "inlog beheer"
19-11-06 Bug verholpen in de zoekfuncties, waardoor een volledige "naam (woonplaats)" niet werd opgezocht
18-11-06 Invoer bij "Invoer verwachting" en "Email voorspelling" gelimiteerd tot de gewenste (hoeveelheid) tekens
18-11-06 Help-functie toegevoegd bij "Email voorspelling"
18-11-06 Help-functie toegevoegd bij "Klassement ..." , "Totaalklassement" en "Medaillespiegel"
18-11-06 Help-functie toegevoegd bij "Controleer deelname" en "Deelnames ..."
18-11-06 Module "wijzigen wachtwoord" hernoemd naar "wijzigen gegevens"
15-11-06 Nieuwe module "wijzigen wachtwoord" toegevoegd onder "Inlog deelnemer"
15-11-06 Extra beveiliging ingebouwd in module "invoer weerpoll"
15-11-06 Extra beveiliging ingebouwd in module "deelnemer nieuw"
15-11-06 Veiligheidslek gedicht in module "beheer deelnames"
14-11-06 Bug verholpen in de "wijzig deelname" module
11-11-06 Bug verholpen in "Totaalklassement"
09-11-06 Bug verholpen in "Totaalklassement"
09-11-06 2 bugs verholpen in "Klassement ..."
09-11-06 Zoekfunctie in "Controleer deelname","Deelnames ...","Klassement ..." en "Totaalklassement" verbeterd
09-11-06 Functionaliteit "Klassement ..." en "Totaalklassement" uitgebreid
09-11-06 Filteren d.m.v. een icoon toegevoegd aan "Deelnames ..." , "Klassement ..." en "Totaalklassement"
06-11-06 Bug verholpen in "Klassement ..."
06-11-06 Functionaliteit Totaalklassement uitgebreid
06-11-06 Berekening medaillespiegel herschreven en layout aangepast
30-10-06 ( en ) in het veld WOONPLAATS (bij registratie nieuwe deelnemer) worden automatisch verwijderd
30-10-06 Trailing spaties achter NAAM (bij registratie nieuwe deelnemer) worden automatisch verwijderd
30-10-06 Functionaliteit "Deelnames ..." verbeterd
30-10-06 Functionaliteit "Totaalklassement" uitgebreid
30-10-06 Layout en functionaliteit "Klassement ..." verbeterd
29-10-06 Functionaliteit "Totaalklassement" uitgebreid
29-10-06 Layout en functionaliteit "Klassement ..." voltooid
29-10-06 Na bevestiging invoer, wordt direct de deelnamestatus van de speler getoond
28-10-06 Layout en functionaliteit "Deelnames ..." voltooid
28-10-06 Layout en functionaliteit "Totaalklassement" voltooid
27-10-06 Layout "Controleer deelname" voltooid
24-10-06 Versie 3.0 (alpha) bereikt de beta-status en gaat live voor test doeleinden